X

فهرست

نام کارگاه مدت تاریخ بر گزاری
1. مقاله نویسی 1روز 92/2/4   
2. متا آنالیز 1روز   92/3/6
3. SPSS 1روز   92/7/17
4. روش جستجو منابع و END NOTE 1روز   92/8/8
5. پروپوزال نویسی 1روز   92/9/13
6. کاربرد متا آنالیزدر تحقیقات پزشکی 1روز   92/10/11
7. نحوه نوشتن مقالات متاآنالیز 1روز   92/11/9
8. نحوه ارسال مقالات به مجلات علمی - پژوهشی ,ISI 1روز   92/12/7


از دانشجویان علاقمند دعوت میشود که جهت ثبت نام مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی-هجتماعی مراجعه فرمایندلازم به ذکر است که دانشجویان سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز میتوانند با پرداخت هزینه در این کارگاهها شرکت نمایند

 

آدرس محل تشکیل کلاس ها :ایلام- میدان فاتحان میمک- مرکز پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی