X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 شهریور 1401
برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی و مالی مرکز 1401

  برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی و مالی مرکز 1401

امتیاز: Article Rating

دومین جلسه شورای پژوهشی و مالی مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی در سال 1401 با حضور مدیر محترم پژوهش، رئیس محترم مرکز و اکثریت اعضاء روز یکشنبه مورخ  1401/06/13 از ساعت 10 تا 12 در دفتر ریاست مرکز برگزار شد. در این جلسه  8 طرح پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی و مالی مرکز 1401
ثبت امتیاز