X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 14 تیر 1401
برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز آسیب های روانی اجتماعی 1401

  برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز آسیب های روانی اجتماعی 1401

امتیاز: Article Rating

جلسه با حضور اعضای شورای پژوهشی در دفتر رئیس مرکز برگزار شد که در این جلسه 4 طرح ارائه شده توسط محقیقین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز آسیب های روانی اجتماعی 1401
ثبت امتیاز