X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 21 خرداد 1401
امضای تفاهم نامه فی ما بین مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی و مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست

  امضای تفاهم نامه فی ما بین مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی و مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست

امتیاز: Article Rating

در این جلسه که با حضور دکتر سایه میری رئیس مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی،  خانم دکتر نوری مطلق و کارشناسان مرکز تشکیل شد، در خصوص طرح های مشترک ارتباط بین ریزگرد ها و افسردگی و اضطراب، pms، تاثیر ریزگردها بر سلامت روان و تاثیر آلودگی پتروشیمی و گاز بر میزان بروز سرطان ها همچنین تاثیر سموم دفع آفات نباتی بر سلامت بحث و تبادل نظر انجام شد و مقرر شد که طرح های عنوان شده در ارتباط با موضوعات مذکور انجام شود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • امضای تفاهم نامه فی ما بین مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی و مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست
ثبت امتیاز