X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 21 اسفند 1400
برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای مالی مرکز

  برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای مالی مرکز

امتیاز: Article Rating

بیست و هشتمین جلسه شورای مالی با حضور اعضاء در تاریخ 1400/12/17 در محل دفتر ریاست مرکز برگزار گردید. در این جلسه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و مطابق دستورالعمل مالی طرح های پژوهشی، هزینه ها تصویب شد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای مالی مرکز
ثبت امتیاز