شماره: 31829
1399/09/25
برگزاری وبینار آموزشی –کاربردی کرونا و سلامت روان
برگزاری وبینار آموزشی –کاربردی کرونا و سلامت روان

مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی در نظر دارد به مناسبت هفته پژوهش وبینار آموزشی کاربردی با عنوان کرونا و سلامت روان را روز شنبه مورخ 99/09/29 برگزار نماید. سخنرانان این وبینار آقایان دکتر ستار کیخاونی ،دکتر فتح اله محمدیان ،دکتر نوراله یادگاری ،دکتر امیر ادیبی و خانم دکتر مرضیه رستم خانی خواهد بود.از علاقمندان جهت شرکت در وبینار دعوت بعمل می آید.

لینک وبینار : http://adobe.medilam.ac.ir/med

حق انتشار محفوظ است ©