شماره: 26480
1398/10/14
بازدید رئیس بورد روانشناسی بالینی از مرکز
بازدید رئیس بورد روانشناسی بالینی از مرکز

دکتر یونسی رئیس بورد روانشناسی وزارت خانه به همراه دکتر سلیمی از اعضا بورد ، روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 از مرکز بازدید و در جریان فعالیت ها و اقدامات انجام شده قرار گرفتند. لازم به یادآوری است که این بازدید در راستای بررسی اعطای مجوز رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به دانشگاه صورت گرفت .

حق انتشار محفوظ است ©