کارشناسان پژوهش حداقل

 

 

 

                                                            


کارشناسان پژوهش مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

پست الکترونیکی

شماره تماس

1

  دکتر فتح اله           محمدیان

دکتری

روانشناسی سلامت

mobinmohamadian@yahoo.com

09181413465

2

یوسف ویسانی

کارشناسی ارشد

اپیدمیولوژی

yousefveisani@yahoo.com

09181700082

3

فریبا چراغی

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

faribacheraghi_48@yahoo.com

 

09188428062

4

سمیرا فرامرزی

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

sff1367@gmail .com

09361428106

جستجو