Enter Title

 

 

 
عنوان طرح
مجری اول  طرح
ناظر طرح
وضعیت طرح
1
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی واحساس تنهایی بااعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام
اقای عباس نصرالهی
آقای محسن جلیلیان
در حال اجرا
2
عنوان تحلیل آماری طلاق در سال های 1384 تا 1393 در استان ایلام
خانم سمیرا فرامرزی
دکتر علی دل پیشه
در حال اجرا
3
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر دشواری در تنظیم هیجان و تاب آوری نوجوانان شهر ایوان در سال 1395 -1394
آقای علی امیری نژاد
دکتر جهانشاه محمدزاده
در حال اجرا
4
بررسی سلامت اجتماعی و برخی از عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر ایلام در سال 1393
آقای رستم منتی
دکتر یارمحمد قاسمی
-
5
بررسی وضعیت شادکامی و ارتباط آن با برخی عوامل جمعیت شناختی در بین افراد 15تا 54 ساله استان ایلام
خانم مریم عزیزی
دکتر رضا ولیزاده
در حال اجرا
6
بررسی رابطه بین فشار همسالان و و مصرف سیگار با استفاده از روش مرور ساختارمند و متاآنالیز"
آقای منصور امرایی
دکتر کوروش سایه میری
انصراف
7
تحلیل آماری قتل در سال های 1384 تا 1393 در استان ایلام
خانم سمیرا فرامرزی
دکتر علی فیض الهی
در حال اجرا
8
"میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در زندانیان ایران یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز
آقای یوسف ویسانی
دکتر کوروش سایه میری
در حال اجرا
9
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر مولفه های موثر      ( عدم تحمل بلاتکلیفی و اضطراب شناختی ) در اختلال اضصطراب فراگیر
خانم مریم شهبازی
دکتر رضا ولیزاده
در حال اجرا
10
میزان شیوع اختلال بیش فعالی / نقص توجه و خرده مقیاس های مرتبط با آن در کودکان ایرانی .مرور سیستماتیک و متاآنالیز
دکتر کوروش سایه میری
دکتر رضا ولیزاده
در حال اجرا
11
بررسی ثربخشی تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام
خانم مریم عزیزی
آقای عباس نصرالهی
در حال اجرا
12
برآورد شیوع سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان ایرانی : مرور سیستماتیک و متاآنالیز
آقای رستم
منتی
دکتر کوروش سایه میری
در حال اجرا
13
بررسی تاثیر آموزش مهارت کنترل خلق منفی بر کاهش ناامیدی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ایوان در سال 1394
آقای میثم قدسی
دکتر فتح اله محمدیان
در حال اجرا
14
اثربخشی تنظیم هیجان برخود کنترلی شناختی و ادراک بیماری در افراد وابسته به مواد شهرستان ایوان
خانم آزاده عباسی
دکتر فتح اله محمدیان
در حال اجرا
15
بررسی نگرش ، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده دانشجویان پسر ذانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام در زمینه استعمال قلیان در سال 1393
خانم دکتر معصومه اطاقی
دکتر یارمحمد قاسمی
در حال اجرا
16
بررسی وضعیت حمایت اجتماعی بیماران قلبی شهر ایلام در سال 1393
آقای کیومرث مهدیان
معصومه شوهانی
در حال اجرا
17
بررسی وضغیت سلامت روان در افراد 15 سال و بیشتر مناطق شهری استان ایلام
دکتر فتح اله محمدیان
حمیدرضا کریمی
در حال اجرا
18
بررسی تاثیر آموزشی خود مراقبتی برکیفیت زندگی بیماران دیابتی شهر ایلام در سال 1393
خانم دکتر معصومه اطاقی
 -
انصراف
19
تعیین پیش بینی کننده های نابرابری های اقتصادی اجتماعی و تجزیه سهم هریک در بروز خودکشی موفق در استان در فاصله سال های 1389-1393
آقای یوسف ویسانی ، استاد راهنما دکتر علی دل پیشه
دکتر جهانشاه محمدزاده
در حال اجرا
20
کیفیت زندگی دوران یائسگی زنان نابارور : طراحی و روانسنجی یک ابزار
خانم اشرف دیرکوند مقدم ،استاد راهنما دکتر علی دل پیشه
دکتر معصومه اطاقی
در حال اجرا
21
بررسی شیوع خشونت خانگی در زنان ایرانی مطالعه مرور ساختارمند و متاآنالیز
آقای رستم منتی
 
در حال اجرا
  
22
بررسی وضعیت اوقات فراغت سالمندان و بازنشستگان شهر ایلام
آقای عطااله جمالوندی
آقای مهندس اسکندر غلامی پریزاد
در حال اجرا
23
بررسی تاثیر آموزش ارتقاء شیوه زندگی سالم در نوجوانان ساکن دره شهر طی سال های 94-95
خانم اشرف دیرکوند مقدم
دکتر محمد صادق عابدزاده
در حال اجرا
24
تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در زوجین شهر ایوان در سال 1394-
خانم کتایون احمدی
نازنین رضایی
در حال اجرا
25
بررسي شيوع افسردگي حين بارداري در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان دره شهر در سال
دکتر علی امیری
دکتر سیده زهرا فرهنگ
در حال اجرا
26
برآورد میزان شیوع اختلال استرس پس از آسیب در استان ایلام سال 1394
دکتر ستار کیخاونی
دکتر شهرزاد خسروی فر
در حال اجرا
27
تبیین اولویت های زندگی از دیدگاه جوانان، یک مطالعه کیفی
خانم اشرف دیرکوند مقدم
دکتر مصیب مظفری
در حال اجرا
28
بررسی رابطه سلامت معنوی و مکانیسم های دفاعی با خودکنترلی در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه شهرمهران
سیدرحمت الله موسوی مقدم
آقای احسان عوض نژاد
در حال اجرا
29
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر وب سایت شبکه اجتماعی تلگرام بر مدیریت خشم ناشی از تعارض مادر- فرزند در نوجوانان دختر دوره راهنمایی مدارس شهر ایلام طی سال
آقای یاسر سلیمانی
دکتر علی خورشیدی
در حال اجرا
30
بررسي عوامل خطرساز خانوادگي در اقدام به خودکشي مراجعين به اورژانس بيمارستان شهيد مصطفي شهر ايلام سال 95-
دکتر فتح اله محمدیان
دکتر رضا ولیزاده
در حال اجرا
31
بررسي رابطه بين باورهاي فراشناختي و خودتنظيمي با گرايش به مصرف سيگار در ميان دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر مهران 1394
سجاد سهراب نژاد
دکتر علی خورشیدی
انصراف
جستجو