طرح های سال 92

فهرست

عنوان طرح مجری/مجریان سال تصویب کد طرح وضعیت طرح خلاصه طرح
 1-  بررسی اپیدمیولوژی ناباروری در جهان با روش بررسی سیستماتیک و متآنالیز  اشرف دیرکوند مقدم  1392  908939
اتمام یافته
 
 2-  بررسی عملکرد جنسی زنان و ارتباط آن با کیفیت زندگی آنان در دوران پس از زایمان  نازنین رضائی- راضیه زرگوشی  1392  908991  در حال اجرا  
 3-  مقايسه عملکرد جنسي در زنان بارور و نابارور  اشرف دیرکوند مقدم  1392  909015  در حال اجرا  
 4-  
بررسي ارتباط ميان ترس از مرگ، سلامت عمومی و اعتقادات مذهبي در بین سالمندان شهر ایلام
 
دکتر کوروش سایه میری-میلاد باقری
 1392  908990  در حال اجرا  
 5-  بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردم استان ایلام  دکتر کورش سایه میری  1392  909051  در حال اجرا  
 6-  
بررسی وضعیت سلامت معنوی سالمندان شهر ایلام در سال 1392
 
میلاد برجی - حمید تقی نژاد
 1392  909130  در حال اجرا  
 7-
بررسی میزان سوء رفتار اعضای خانواده نسبت به سالمندان شهری و روستایی شهرستان ایلام در سال 1392
میلاد برجی  خیرالله اسدالهی  1392 909157  در حال اجرا  
 8- بررسی میزان شیوع اضطراب در دانشجویان ایرانی : مطالعه مروری منظم و متاآنالیز شیرین جاوید  1392 909160  در حال اجرا  
 9-  متاآنالیز تاثیر درمانهای شناختی رفتاری بر درمان  خدیجه امیدی  1392  909122  در حال اجرا  
 10- بررسی سلامت عمومی و احساس تنهایی سالمندان شهر ایلام در سال 1392 حمید تقی نژاد، میلاد باقری  1392 908944  در حال اجرا  
11- کیفیت زندگی در زنان سرپرست خانوار استان ایلام – یک مطالعه مقطعی تحلیلی یوسف ویسانی 1392 909186 در حال اجرا  
12-   بررسی شیوع مصرف حشیش در جوانان و نوجوانان ایران: مرور ساختارمند و متاآنالی عزیز کسانی و والیه منتی 1392 909230 در حال اجرا  
13-   بررسی اختلالات رفتاری درمبتلایان به توکسوپلاسموزیس مزمن: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز شهناز شیربازو و لیلا عباسیان 1392 909202 در حال اجرا  
14-   ورزش و خطرپذیری در برابر سوء مصرف (سیگار،مواد مخدر و الکل) در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر ایلام عباس احمدی و سعداله دارابی 1392 909331 در حال اجرا  
15-  شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام سمیه نوری، سعید کاظمی و معصومه رضایی 1392 909092 در حال اجرا  

 

جستجو