طرح های سال 88

 

فهرست
    عنوان طرح
مجری/ مجریان
سال تصویب
وضعیت طرح
کد طرح
 
1
برر سی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زبان انگلیسی
 
قباد بهامین ، فاطمه طاهری
 
1388
 
اتمام یافته
 
907023     
 
 
2
برر سی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 88 
 
ستار کیخاونی، نسرین حمیلی
1388
 
اتمام یافته
907025
 
 
جستجو