طرح های سال 87

 

فهرست
عنوان طرح
مجری
سال تصویب
وضعیت طرح
کد طرح
 
     1
بررسی آسیبهای روانی سالمندان استان ایلام در سال 1387
دکتر علی دل پیشه ،هادی پیمان، امین صید محمدی
 
1387
 
اتمام یافته
 
877032
 
جستجو