کارشناسان پژوهش

 

 

 

                                                            


کارشناسان پژوهش مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

پست الکترونیکی

شماره تماس

1

یوسف ویسانی

دکتری

اپیدمیولوژی

yousefveisani@yahoo.com

09181700082

2

فریبا چراغی

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

faribacheraghi_48@yahoo.com

 

09188428062

3

فرح برازنده

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

SF.Brazandeh@gmail.com

09188416141

جستجو