X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 15 اسفند 1394

  برگزاری هشتمین جلسه کمیته مالی و چهل و یکمین شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی

امتیاز: Article Rating

جلسه کمیته مالی  و شورای پژوهشی با حضور اعضای شورای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در تاریخ :11/12/94 در ساعت :10:00برگزار شد. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز