X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 04 بهمن 1394

  برگزاری هفتمین کمیته مالی و چهلمین جلسه شورای پژوهشی

امتیاز: Article Rating

جلسه کمیته مالی  و شورای پژوهشی با حضور اعضای شورای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در تاریخ 3/11/94 در ساعت 11:30 برگزار شد. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز