X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 آذر 1394

  برگزاری چهارمین جلسه درباره اولویت های پژوهشی مرکز

امتیاز: Article Rating
جلسه ای  در تاریخ : 29/9/94در مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در خصوص نحوه تعیین اولویت های ،عناوین ،ضرورت های پژوهشی با مشارکت کلیه اعضا در محل مرکز برگزار گردید در این جلسات در ارتباط با تعیین اولویت های پژوهشی مرکز در حوزه خشونت و قتل  بحث و تبادل نظر شد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز