X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 آذر 1394

  برگزاری چهارمین جلسه شورای کارشناسی در زمینه تعیین اولویت های پژوهشی مرکز

امتیاز: Article Rating

جلسه ای در تاریخ های: 15/9/94 در مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی با مشارکت کلیه اعضا در محل مرکز برگزارگردید در این جلسه در ارتباط با تعیین اولویت های پژوهشی مرکز در حوزه اعتیاد بحث و تبادل نظر شد. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز