X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 آذر 1394

  برگزاری جلسات درباره تعیین اولویت های پژوهشی مرکز

امتیاز: Article Rating

 

 

جلساتی در تاریخ های: 10/8/94 و 17/8/94و 8/9/94 در مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در خصوص نحوه تعیین اولویت های ،عناوین ،ضرورت های پژوهشی با مشارکت کلیه اعضا در محل مرکز برگزارگردید در این جلسات در ارتباط با تعیین اولویت های پژوهشی مرکز در حوزه خودکشی ،عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و  طلاق بحث و تبادل نظر شد. و در پایان مقرر شد حداقل در دو جلسه آتی اولویت ها مشخص و در دسترس پژوهشگران از طریق سایت مرکز قرار گیرد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز