X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 02 آذر 1394

  برگزاری پنجمین شورای مالی و سی و هفتمین شورای پژوهشی

امتیاز: Article Rating

جلسه کمیته مالی  و شورای پژوهشی با حضور معاون  تحقیقات و فناوری و اعضای شورای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در تاریخ 1/9/94 در ساعت 11:30 برگزار شد.که در آن علاوه بر بررسی طرح ها با برگزاری کارگاههای پژوهشی و آموزشی در مرکز موافقت شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز