X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 23 آبان 1394

  برگزاری جلسه کمیته مالی مرکز

امتیاز: Article Rating

 

این جلسه که در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری در تاریخ : 17/8/94 از ساعت 11.30لغایت 13 برگزار شد .ابتدا معاون تحقیقات وفناوری در خصوص بررسی دقیق طرح هابی پژوهشی مطالبی  را ایراد و در ادامه تعدادی از طرح های مصوب مرکز از نظر مالی مورد بررسی قرار گرفتن و همچنین پروپوزال های پایان نامه ی دانشجویان دکترای پژوهشی مرکز پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفتند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز