X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 مرداد 1394

  سی وسومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی برگزار گردید

امتیاز: Article Rating

سی ودومین جلسه شورای پژوهشی مرکز با حضور اعضای پژوهشی در دفتر معاون تحقیقات وفناوری برگزار گردید در این جلسه طرحهای تحقیقاتی در راستای الویتهای پژوهشی مرکز مورد بررسی وتصویب قرار گرفت

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز