X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 10 اسفند 1392

  با حکم وزیر بهداشت دکتر علی دل پيشه در سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ايلام ابقاء شد

امتیاز: Article Rating

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز