X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 آذر 1399
برگزاری وبینار کشوری یک روزه در مرکز تحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی

  برگزاری وبینار کشوری یک روزه در مرکز تحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی

امتیاز: Article Rating

 

با توجه به شیوع بیماری کرونا در حال حاضر لزوم توجه به افزایش مهارت های پرسنل خط مقدم مبارزه با کرونا بویژه جامعه ی پزشکان عمومی ضروری به نظر می رسد در همین راستا  مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ایلام اقدام به برگزاری وبینار یک روزه کشوری تحت عنوان "کرونا و سلامت روان"  برای گروه هدف پزشکان عمومی با در نظر گرفتن امتیاز باز آموزی در تاریخ 99/09/29  نمود. در این وبینار یک روزه اساتید و متخصصین مجرب حوزه روان شناسی و روانپزشکی تجربیات و علم خود در راه مبارزه با بیماری کرونا با موضوعات کرونا و خانواده، اختلالات روانپزشکی و کرونا، واکنش سوگ و کرونا،کودکان و کرونا، مدیریت استرس در کرونا با پزشکان عمومی در سراسر کشور در میان گذاشتند. این وبینار با استقبال پزشکان محترم در سراسر کشور همراه بود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری وبینار کشوری یک روزه در مرکز تحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی
ثبت امتیاز