X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 11 اسفند 1398

  تهیه بروشور مقابله با استرس در مواجه با اپیدمی کرونا ویروس در مرکز

امتیاز: Article Rating

طی جلسه ای که روز شنبه برگزار گردید اساتید و کارشناسان مرکز یک بروشور( راهکارهای مقابله با استرس در مواجهه با اپیدمی کرونا ویروس) در 10 بند و برای کودکان در 5 بند طراحی و در اختیار رسانه ها و روابط عمومی دانشگاه قرار گرفت .

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز