X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 14 دی 1398
بازدید رئیس بورد روانشناسی بالینی از مرکز

  بازدید رئیس بورد روانشناسی بالینی از مرکز

امتیاز: Article Rating

دکتر یونسی رئیس بورد روانشناسی وزارت خانه به همراه دکتر سلیمی از اعضا بورد ، روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 از مرکز بازدید و در جریان فعالیت ها و اقدامات انجام شده قرار گرفتند. لازم به یادآوری است که این بازدید در راستای بررسی اعطای مجوز رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به دانشگاه صورت گرفت .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید رئیس بورد روانشناسی بالینی از مرکز
  • بازدید رئیس بورد روانشناسی بالینی از مرکز
  • بازدید رئیس بورد روانشناسی بالینی از مرکز
ثبت امتیاز