X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 02 مهر 1398
برگزاری جلسه هم اندیشی در زمینه راهکارهای پیشگیری از خودکشی

  برگزاری جلسه هم اندیشی در زمینه راهکارهای پیشگیری از خودکشی

امتیاز: Article Rating

جلسه هم اندیشی در خصوص راهکارهای پیشگیری از خودکشی در تاریخ 27/6/1398 در سالن جلسات معاونت دارو و غذا برگزار شد.در این جلسه که با حضور محققان و صاحب نظران استان در زمینه خودکشی برگزار شد، ابتدا جناب آقای دکتر کلوندی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه  اهمیت پیشگیری از خودکشی و اجرای طرح رجیستری خودکشی در استان مطالبی بیان نمودند، سپس حاج آقا هاشمی نماینده نهاد مقام معظم رهبری در مورد نقش مذهب در پیشگیری از خودکشی و تکریم ارباب رجوع صحبت کردند.

سپس دکتر سایه میری رئیس مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی با استفاده از چند نمودار آمار خودکشی پنج ماهه سال قبل و پنج ماهه امسال  را با هم مقایسه نمودند و نمونه ای از وضعیت روانی و شرایط افراد و خانواده های آنها را بیان نمودند وهمچنین در مورد راهکارهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی برای کاهش بار خودکشی صحبت کردند. در ادامه جلسه چند نفر از روانپزشکان،  روانشناسان و جامعه شناسان دیدگاهای خود در زمینه علل و عواملی  از جمله فقر، فرهنگ، وضعیت روانی،بیماری های جسمی، معلولیت ها، اعتیاد و غیره که منجر به این کار می شود مطالبی ارائه نمودند، اکثریت صاحب نظران  بر این نظر توافق داشتند که تمام عل و عوامل در این زمینه در تحقیقات انجام شده  تا حدی شناسایی  شده و اکنون باید برنامه های مداخله ای و کمک همه جانبه ادارات و نهاد های دست اندر کار را در این زمینه بکار گرفت تا بتوان گامی مثبت و رو به جلو در جهت کاهش این آسیب روانی و اجتماعی در این استان برداشت. در پایان جلسه نماینده استانداری و معاونت پیشگیری از  جرم دادگستری در مورد راهکارهای عملی پیشگیری از خودکشی مطالبی ارائه نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه هم اندیشی در زمینه راهکارهای پیشگیری از خودکشی
  • برگزاری جلسه هم اندیشی در زمینه راهکارهای پیشگیری از خودکشی
  • برگزاری جلسه هم اندیشی در زمینه راهکارهای پیشگیری از خودکشی
  • برگزاری جلسه هم اندیشی در زمینه راهکارهای پیشگیری از خودکشی
  • برگزاری جلسه هم اندیشی در زمینه راهکارهای پیشگیری از خودکشی
  • برگزاری جلسه هم اندیشی در زمینه راهکارهای پیشگیری از خودکشی
ثبت امتیاز