X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 شهریور 1398
بازدید رییس مرکز تحقیقات آسیب‌های روانی-  اجتماعی دانشگاه از برنامه ریجستری خودکشی بیمارستان امام رضا(ع) ایوان

  بازدید رییس مرکز تحقیقات آسیب‌های روانی- اجتماعی دانشگاه از برنامه ریجستری خودکشی بیمارستان امام رضا(ع) ایوان

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 12/6/98 آقای دکتر سایه میری رئیس مرکز تحقیقات آسیبهای روانی- اجتماعی و کارشناس مرکز آقای امیری نژاد از برنامه ریجستری خودکشی بیمارستان امام رضا(ع) ایوان بازدید نمودند.

در جریان این بازدید جلسه‌ای با حضور رییس  بیمارستان آقای علی برجی، مسئول اورژانس رستمی ، خانم مولایی مسئول آمار و خانم کیانی سوپروایزر بیمارستان برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر سایه میری در مورد ضرورت و اهمیت ثبت صحیح داده های افراد اقدام کننده مطالبی را بیان و موانع و مشکلات موجود رامطرح نمودند.

سپس راهکارهایی جهت اجرای هرچه بهتر طرح ریجستری ارائه گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید رییس مرکز تحقیقات آسیب‌های روانی-  اجتماعی دانشگاه از برنامه ریجستری خودکشی بیمارستان امام رضا(ع) ایوان
ثبت امتیاز