X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 02 تیر 1398

  برگزاری جلسه ریجستری بیماری ها

امتیاز: Article Rating

جلسه ریجستری داده های خودکشی در تاریخ 1/4/98 با حضور دکتر ولیزاده معاون آموزشی دانشگاه و دکتر سایه میری رئیس مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی و مجریان طرح ریجستری خودکشی در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد. در این جلسه متغیرهای ثبت داده های خودکشی در فرم سامانه فرابر که در جلسه قبلی با حضور کارشناسان ثبت این داده ها انجام شده بود، مجددا مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و سئوالات غیر ضروری حذف شد و بندهای دیگر اصلاح گردید. در پایان مقرر گردید این طرح با نظر موافق  ریاست محترم دانشگاه و معاونت درمان اجرایی شود.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز