X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398
برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی  در سال 98

  برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی در سال 98

امتیاز: Article Rating

اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز در سال جاری با شرکت اعضا در محل مرکز آسیب ها مورخ 1/3/98 برگزار گردید . در این جلسه دستورکار، مورد بررسی قرار گرفت  و طرح های پژوهشی مرکز مورد بررسی  قرار گرفت.  در پایان تعداد (13) مورد به  تصویب رسید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی  در سال 98
  • برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی  در سال 98
  • برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی  در سال 98
ثبت امتیاز