X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 28 بهمن 1397
برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

  برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

امتیاز: Article Rating

پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز با شرکت اکثریت اعضا در محل مرکز آسیب ها مورخ 27/11/97 برگزار گردید . ابتدا رئیس مرکز و معاون پژوهشی در خصوص عملکرد پژوهشی مرکز و تعیین الویت های جدید  مطالبی را ارائه نمودند.  در این جلسه دستورکار که شامل درخواست های مرتبط  پژوهشی و پروپوزال های تحقیقاتی پژوهشی بود مورد بررسی قرار گرفت  و اعضا با توجه به دقت در کار پژوهشی پیرامون مقالات چاپ شده و طرح های دریافتی به مرکز،  به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان تعداد (11) بند به  تصویب رسی

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز
  • برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز
  • برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز
ثبت امتیاز