X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 دی 1397
برگزاری جلسه برنامه جامع مداخله ای پیشگیری از خودکشی

  برگزاری جلسه برنامه جامع مداخله ای پیشگیری از خودکشی

امتیاز: Article Rating
دومین جلسه پروپوزال برنامه جامع مداخله ای پیشگیری از خودکشی با حضور معاون پژوهشی، اعضا هیئت علمی و کارشناسان مرکز تحقیقات آسیب های روانی – اجتماعی، رئیس و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان ایلام در تاریخ 97/10/12 در محل مرکز آسیب ها و سومین جلسه همکاری در اجرای برنامه فوق در تاریخ 97/10/19 در محل مرکز بهداشت شهرستان ایلام برگزار گردید. این برنامه با حمایت دفتر محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در یک برنامه 5 ساله با همکاری سازمان ها و نهادهای دست اندر کار گروه هدف که شامل  افراد 15-45 سال در شهرستان ایلام می باشد اجرا خواهد شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه برنامه جامع مداخله ای پیشگیری از خودکشی
  • برگزاری جلسه برنامه جامع مداخله ای پیشگیری از خودکشی
  • برگزاری جلسه برنامه جامع مداخله ای پیشگیری از خودکشی
  • برگزاری جلسه برنامه جامع مداخله ای پیشگیری از خودکشی
  • برگزاری جلسه برنامه جامع مداخله ای پیشگیری از خودکشی
ثبت امتیاز