X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 دی 1397
برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی تحقیقات دانشجویی مرکز

  برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی تحقیقات دانشجویی مرکز

امتیاز: Article Rating

با استعانت از خداوند متعال و با توجه به انجام مقدمات اولیه جهت فعال نمودن دانشجویان دانشگاه  در حوزه تحقیقات مرتبط با آسیب های روانی– اجتماعی، اولین جلسه شورای پژوهشی تحقیقات دانشجویی مرکز در مورخ 97/10/3 برگزار و  پس از بحث و تبادل نظر تعداد(4) مورد از پروپوزال های پیشنهادی دانشجویان مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی تحقیقات دانشجویی مرکز
  • برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی تحقیقات دانشجویی مرکز
ثبت امتیاز