X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 19 آبان 1397
برگزاری جلسه تفاهم نامه پژوهشی با سازمان پزشکی قانونی استان

  برگزاری جلسه تفاهم نامه پژوهشی با سازمان پزشکی قانونی استان

امتیاز: Article Rating

برگزاری جلسه تفاهم نامه پژوهشی بین سازمان پزشکی قانونی استان و معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی؛ مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی

این جلسه در مورخه 19/08/97 در محل مرکز تحقیقات آسیب های روانی و اجتماعی با حضور مدیر کل پزشکی قانونی استان و هیات همراه، معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه، مدیر پژوهش دانشگاه و همکاران مرکز تحقیقات آسیب های روانی و اجتماعی برگزار شد. پس از بحث وتبادل نظر مقرر شد، تفاهم نامه پژوهشی بین سازمانهای یاد شده انعقاد و منبعد فعالیتهای پژوهشی مشترک در قالب تفاهم نامه منعقده صورت گیرد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه تفاهم نامه پژوهشی با سازمان پزشکی قانونی استان
  • برگزاری جلسه تفاهم نامه پژوهشی با سازمان پزشکی قانونی استان
  • برگزاری جلسه تفاهم نامه پژوهشی با سازمان پزشکی قانونی استان
  • برگزاری جلسه تفاهم نامه پژوهشی با سازمان پزشکی قانونی استان
ثبت امتیاز