X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 19 آبان 1397
برگزاری سومین شورا پژوهشی مرکز در سال 97

  برگزاری سومین شورا پژوهشی مرکز در سال 97

امتیاز: Article Rating

سومین جلسه شورا پژوهشی در تاریخ 97.8.7با حضور اعضا شورا پژوهشی درمحل اتاق معاون پژوهشی مرکز برگزار شد. در این جلسه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردید .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری سومین شورا پژوهشی مرکز در سال 97
  • برگزاری سومین شورا پژوهشی مرکز در سال 97
  • برگزاری سومین شورا پژوهشی مرکز در سال 97
ثبت امتیاز