X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 تیر 1397
برگزاری اولین شورا مالی سال 97

  برگزاری اولین شورا مالی سال 97

امتیاز: Article Rating
اولین جلسه شورا مالی سال جاری در تاریخ 97/4/16 با حضور اعضا در سالن جلسات مرکز برگزار شد. در این جلسه اعتبار طرح ها مورد بررسی قرار گرفت و تعداد( 3) بند به تصویب شورا رسید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری اولین شورا مالی سال 97
  • برگزاری اولین شورا مالی سال 97
  • برگزاری اولین شورا مالی سال 97
ثبت امتیاز