X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 02 اردیبهشت 1397
برگزاری کمیته پژوهش و مطالعه ذیل ستاد مهار، کنترل و کاهش خودکشی

  برگزاری کمیته پژوهش و مطالعه ذیل ستاد مهار، کنترل و کاهش خودکشی

امتیاز: Article Rating
اولین جلسه کمیته پژوهش و مطالعه ذیل ستاد مهار،کنترل و کاهش خودکشی در سال جاری تاریخ 97/1/29 با حضور اعضا در محل سالن جلسات مرکز برگزار گردید. در این جلسه پیرامون پیشبرد اهداف کمیته و لزوم همکاری بانی کمیته، دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری ، جهت شروع به کار و ادامه مصوبات قبلی  بحث و تبادل نظر انجام شد.همچنین مقرر گردید ازاین پس کمیته تخصصی نظارت و بازبینی طرح ها ی مربوطه تشکیل گردد تا پروپوزال های که از می تواند نتایج راهگشایی برای حل آسیب های روانی – اجتماعی در استان داشته باشد در الویت قرار گیرد و جهت تصویب نهایی و بهره مندی از کمک های مالی این کمیته ارجاع داده  شود.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کمیته پژوهش و مطالعه ذیل ستاد مهار، کنترل و کاهش خودکشی
  • برگزاری کمیته پژوهش و مطالعه ذیل ستاد مهار، کنترل و کاهش خودکشی
  • برگزاری کمیته پژوهش و مطالعه ذیل ستاد مهار، کنترل و کاهش خودکشی
ثبت امتیاز