X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 بهمن 1396
گزارش اولین نشست علمی آسیب های روانی - اجتماعی با "محوریت خودکشی"

  گزارش اولین نشست علمی آسیب های روانی - اجتماعی با "محوریت خودکشی"

امتیاز: Article Rating

(قسمت آخر)دکتر راضی ناصری فر معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سخنان خود بیان کرد: در این حوزه کار تیمی نیاز است و ما راهی نداریم جز اینکه با هم و در کنار هم باشیم.

وی در ادامه در خصوص آمار در بحث خودکشی اظهار داشت: آمارهای مراکز بهداشتی در این زمینه بروز می باشد. البته صحبت کردن (قسمت هفتم)درباره آن در رسانه ها کار پیچیده‌ای است و گاهی شاید به مصلحت نباشد زیرا بیان این مسئله در جامعه ممکن است خود اثر فزاینده داشته باشد و انگیزه خودکشی را در برخی افراد تقویت کند.

دکتر حسین مهدی زاده معاون محترم پژوهشی دانشگاه ایلام در این خصوص اظهار داشت: در بحث خودکشی مدل وجود ندارد و می بایست در مدل توسعه کشور تجدید نظر شود و این امر باید با اجماع ملی صورت گیرد و این گونه نشست ها باید به سیاست گذاری تبدیل شوند.

وی ادامه داد: تحقیقات کاربردی و مداخله ای در این زمینه می بایست ارزیابی شوند که آیا این تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است موثر بوده است یا خیر؟ به نظر می رسد اراده مدیران ارشد نظام برای این کار وجود دارد.

مهمترین بحثی که در گفتگوی همه ی حاضرانی که در نشست حضور داشتند، تأکید همه آن ها بر کار گروهی در این حوزه بود.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • گزارش اولین نشست علمی آسیب های روانی - اجتماعی با "محوریت خودکشی"
  • گزارش اولین نشست علمی آسیب های روانی - اجتماعی با "محوریت خودکشی"
ثبت امتیاز