X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 25 دی 1396
گزارش اولین نشست علمی آسیب های روانی - اجتماعی با "محوریت خودکشی"

  گزارش اولین نشست علمی آسیب های روانی - اجتماعی با "محوریت خودکشی"

امتیاز: Article Rating
(قسمت سوم )دکتر کورش سایه میری مدیر محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، تحلیل جامعی از روند خودکشی و از جمله مواردی از قیبل میزان شیوع، میزان بروز، روش های خودکشی، تعداد موارد اقدام به خودکشی و ... در سطح استان ایلام ارائه کردند.در ادامه

دکتر فتح اله محمدیان مدیر اجرایی مرکز تحقیقات آسیب های روانی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به شیوع سه آسیب عمده ی روانی - اجتماعی ، خودکشی واقدام به خودکشی، قتل و طلاق در استان پرداخت و اظهار داشت: که سیمای خودکشی و اقدام به خودکشی در دهه ی 90 تغییر یافته و نرخ آن در مردان بیشتر از زنان است، از نظر طلاق نیز 75 درصد طلاق ها در پنج سال اول زندگی رخ داده و در طی 8 سال گذشته روند افزایشی داشته است.

قتل عمد در استان ایلام به عنوان یک مسأله جدید ظهور و بروز کرده است و نگرانی های جدی را در این حوزه به وجود آورده است. و در پایان بر کار تیمی و کارشناسی عمل نمودن در راستای پیشگیری از این گونه مسائل تأکید نمود. ادامه سخنرانی دیگر مدعوین محنرم  در همین سایت متعاقباً اعلام خواهد شد . 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • گزارش اولین نشست علمی آسیب های روانی - اجتماعی با "محوریت خودکشی"
  • گزارش اولین نشست علمی آسیب های روانی - اجتماعی با "محوریت خودکشی"
ثبت امتیاز