X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 آذر 1396
برگزاری کارگاه شادکامی درزندگی

  برگزاری کارگاه شادکامی درزندگی

امتیاز: Article Rating

کارگاه شادکامی در زندگی ، با سخنرانی آقای دکتر فتح اله محمدیان مدیرمرکزتحقیقات آسیب های روانی – اجتماعی ، در تاریخ 12/9/ 96، توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در زمینه آثارشاد زیستن در زندگی افراد و تلاش برای یافتن فرصت های نشاط آفرین ، جهت کارشناسان حوزه پردیس در سالن توسعه برگزار شد . دراین کارگاه بحث گروهی وپاسخ به سئوالات حاضرین نیزبعمل آمد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه شادکامی درزندگی
  • برگزاری کارگاه شادکامی درزندگی
  • برگزاری کارگاه شادکامی درزندگی
ثبت امتیاز