X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آبان 1396
بر پایی غرفه سلامت روان

  بر پایی غرفه سلامت روان

امتیاز: Article Rating
به مناسبت هفته ملی سلامت روان  از طرف مرکز در تاریخ : 30/7/1396 غرفه ای تحت عنوان : سنجش حالات روانشناختی دانشجویان از ساعت 11-9 صبح در پردیس دانشگاه بر گزار گردید ، که اجرای آزمون روانشناسی  رنگ ها توسط کارشناسان مرکز از دانشجویان متقاضی و همچنین توزیع بروشور و پمفلت در بین آنها  ، صورت گرفت  . در حاشیه غرفه گردآوری پیام های دانشجویان به مناسبت هفته سلامت روان وهمچنین دریافت پیشنهادات آنان نیز  بعمل آمد  . کار غرفه با پذیرایی از بازدید کنندگان  به پایان رسید . ذکر این نکته ضروری است که استقبال دانشجویان از غرفه رضایت بخش  بود .
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بر پایی غرفه سلامت روان
  • بر پایی غرفه سلامت روان
  • بر پایی غرفه سلامت روان
  • بر پایی غرفه سلامت روان
  • بر پایی غرفه سلامت روان
  • بر پایی غرفه سلامت روان
  • بر پایی غرفه سلامت روان
ثبت امتیاز