X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 29 مهر 1396
باز دید گروهی از جامعه شناسان از مرکز

  باز دید گروهی از جامعه شناسان از مرکز

امتیاز: Article Rating

یک گروه 6 نفره اعزامی از فرمانداری دزفول که بیشتر جامعه شناس بودند به منظور آشنایی با تجارب علمی در زمینه آسیب ها ی روانی – اجتماعی از مرکز بازدید به عمل آوردند .در این بازدید 2 ساعته مباحث علمی ، مداخلات و نتایج پژوهش های علمی انجام شده در معاونت تحقیقات و فناوری در اختیار این عزیزان قرار گرفت و مقرر شد منبعد با هدف کاهش آسیب های روانی – اجتماعی تبادلات علمی بیشتری صورت گیرد .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • باز دید گروهی از جامعه شناسان از مرکز
  • باز دید گروهی از جامعه شناسان از مرکز
ثبت امتیاز