طراحی سایت
19

برگزاری کمیته مالی

در مورخه 5/7/96 کمیته مالی مرکز با حضور اکثریت اعضا شورای پژوهشی ، مدیر پژوهش دانشگاه و مدیر مرکز تحقیقات آسیب های روانی – اجتماعی برگزار و تصمیمات مقتضی در خصوص موارد دستور کار اخذ گردید.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (108)
کد خبر: 14154
جستجو