X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 21 شهریور 1396
روزجهانی پیشگیری از خودکشی

  روزجهانی پیشگیری از خودکشی

امتیاز: Article Rating

به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی ( دهم سپتامبر ) از طرف مرکز تحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی ، تعداد 10 بنر با محتوای شعار های مرتبط با این روز تدوین که در روز 19 /6/96 در سطح شهر ایلام نصب گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • روزجهانی پیشگیری از خودکشی
  • روزجهانی پیشگیری از خودکشی
  • روزجهانی پیشگیری از خودکشی
  • روزجهانی پیشگیری از خودکشی
  • روزجهانی پیشگیری از خودکشی
  • روزجهانی پیشگیری از خودکشی
  • روزجهانی پیشگیری از خودکشی
  • روزجهانی پیشگیری از خودکشی
  • روزجهانی پیشگیری از خودکشی
ثبت امتیاز