X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 06 شهریور 1396

  کارگاه نقش روانشناسان در پیشگیری و درمان اعتیاد

امتیاز: Article Rating
 کارگاه یک روزه نقش روانشناسان در پیشگیری و درمان اعتیاد در تاریخ 96/5/25 باحضور روانشناسان مرکز دولتی و خصوصی مراکز ترک اعتیاد استان ،در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید که دراین جلسه آقای دکتر محمدیان در خصوص راهکارهای پیشگیری و درمان اعتیاد با تاًکید بر نقش روان شناسان سخنرانی نمودند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز