X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 14 بهمن 1391

  بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی

امتیاز: Article Rating

بیست و یکمین جلسه شورای پژوهش  مرکز پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در تاریخ دوشنبه 8/11/91 با موضوع بررسی طرح های تحقیقاتی در محل دفتر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه با حضور اعضای شورای پژوهش برگزار گردید و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز