X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 تیر 1396
برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکزتحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی دانشگاه

  برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکزتحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی دانشگاه

امتیاز: Article Rating
در تاریخ 18/4/1396 دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز با حضور معاون محترم تحقیقات وفناوری دانشگاه ، مدیر مرکز واساتید عضو شورا از ساعت 11 لغایت 13:30 در محل سالن جلسات مرکز برگزار گردید ، دراین جلسه موارد دستور کار بررسی و تصمیم گیری لازم انجام شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکزتحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی دانشگاه
  • برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکزتحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی دانشگاه
  • برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکزتحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی دانشگاه
ثبت امتیاز