X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 13 خرداد 1396

  موافقت اصولی با مجله آسیب های روانی – اجتماعی (Journal of Psychosocial Injuries)

امتیاز: Article Rating

 

بر اساس مصوبه یکصدو هفدهمین جلسه کميسيون نشريات علوم پزشکي کشور مورخ 24/02/96 با درخواست مجوز انتشار مجله آسیب های روانی اجتماعی با صاحب امتیازی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بصورت فصل نامه موافقت گردید.

 با توجه به حوزه کاری و پژوهشی مرکز و در راستای اهداف و همچنین رسالت مرکز مبنی بر انتشار و در اختیار قرار دادن نتایج تحقیقات انجام شده جهت بهره برداری محققین و برنامه ریزان لزوم داشتن مجله ای با عنوان مجله آسیب های روانی اجتماعی ضروری می نمود که با درخواست از دبيرخانه کميسيون نشريات علوم پزشکي کشور مرکز تحقیقات موفق به کسب مجوز شد.

مجله آسیب های روانی اجتماعی در زمینه آسیب های روانی اجتماعی مبتلابه استان و کشور آماده پذیرش و چاپ مقاله در آینده ای نزدیک و با راه اندازی سایت مجله خواهد بود. زمینه های مهم چاپ مقاله در نشریه شامل عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، اعتیاد، طلاق، خودکشی، بزهکاری، آسیب به خود و دیگران، خشونت و قتل خواهد بود.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز