X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1395

  برگزای آخرین جلسه شورای پژوهشی و مالی مرکز در سال 95

امتیاز: Article Rating
ششمین جلسه شورای پژوهشی و پنجمین جلسه کمیته مالی  در تاریخ:  95/12/10 در ساعت 9:30 باحضور اعضای شورای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در دفتر معاونتتحقیقات و فناوری  برگزار شد. 
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز