X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 بهمن 1395

  برگزاری شورای پژوهشی و کمیته مالی

امتیاز: Article Rating
پنجمین جلسه شورای پژوهشی و چهارمین جلسه کمیته مالی  در تاریخ:  95/10/28 در ساعت 11:30 باحضور اعضای شورای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی در معاونت غذا و دارو  برگزار شد. 


اشتراک گذاری
ثبت امتیاز