X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 بهمن 1395

  کارگاه مدیریت استرس شغلی

امتیاز: Article Rating

 

این کارگاه درطی دو جلسه در تاریخ های :95/10/15 و 95/11/5 با سخنرانی دکتر فتح اله محمدیان روانشناس مرکز تحقیقات در سالن توسعه دانشگاه جهت کارشناسان پردیس و کارکنان حوزه های دیگر دانشگاه برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز